Dokumenty

Žádost o vyšetření
Žádost zákonného zástupce o převedení dokumentace
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR

Mateřská škola
Dotazník k vyšetření MŠ
Dotazník k vyšetření – přípravná třída
Dotazník ke zhodnocení PO - MŠ

Základní škola
Dotazník k vyšetření 1. - 5. tř. ZŠ
Dotazník k vyšetření 6. - 9. tř. ZŠ
Dotazník ke zhodnocení PO - ZŠ

Střední škola
Dotazník k vyšetření - SŠ / SOŠ
Dotazník ke zhodnocení PO - ZŠ / SŠ

Povinná dokumentace

Finanční dokumenty
Finanční dokumenty na rok 2020

Finanční dokumenty na rok 2021
Finanční dokumenty na rok 2022
Finanční dokumenty na rok 2023
Finanční dokumenty na rok 2024

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2020 – úprava 22. 10. 20; návrh střednědobého výhledu 2021–2022

Návrh rozpočtu na rok 2021 – úprava 15. 10. 21; návrh střednědobého výhledu 2022–2023

Výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2020/2021
Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2021/2022
Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2022/2023

Zpráva o činnosti
Zpráva o činnosti organizace v roce 2020
Zpráva o činnosti organizace v roce 2021
Zpráva o činnosti organizace v roce 2022
Zpráva o činnosti organizace v roce 2023

Etický kodex pracovníků SPC
Informační memorandum 2022
GDPR

Organizační řád SPC logopedického a surdopedického, p.o.
Zřizovací listina

Metodické materiály