Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina - Elkonin pro děti se sluchovým postižením

Vážené kolegyně a kolegové,

ráda bych Vás upozornila na seminář, týkající se problematiky čtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením. Jedná se o intervenční program pro děti předškolního a mladšího školního věku, který je specificky zaměřen na rozvoj fonematického uvědomování u dětí se sluchovým hendikepem. Vznikl jako modifikace Tréninku jazykových schopností dle D. B. Elkonina. Kurz navazuje na vydanou odbornou publikaci „ Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením“.

Více informací