Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina - Elkonin pro děti se sluchovým postižením

Vážené kolegyně a kolegové,

ráda bych Vás upozornila na seminář, týkající se problematiky čtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením. Jedná se o intervenční program pro děti předškolního a mladšího školního věku, který je specificky zaměřen na rozvoj fonematického uvědomování u dětí se sluchovým hendikepem. Vznikl jako modifikace Tréninku jazykových schopností dle D. B. Elkonina. Kurz navazuje na vydanou odbornou publikaci „ Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením“.

Více informací

Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením

Vážené kolegyně a kolegové, vážení rodiče.

Ke konci roku 2020 vyšla kniha „Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u  dětí se sluchovým postižením“ (NOVÁKOVÁ, Ivana, Miroslava NOVÁKOVÁ SCHÖFFELOVÁ a  Marína MIKULAJOVÁ, 2020. Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u  dětí se sluchovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7603-184-5.) Hlavní autorka pracuje jako ředitelka logopedického a surdopedického, p.o. Metodika postupně vznikala sbíráním zkušeností z práce s dětmi právě na tomto pracovišti.

Více informací