Provoz SPC v novém školním roce

Zdravíme všechny klienty, rodiče, pedagogické pracovníky a další spolupracující odborníky. Do nového školního roku přejeme všem zejména plné zdraví a vzájemnou radost z plodné spolupráce.

V rámci provozu SPC připomínáme nutnost řídit se opatřeními, která platí v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a šířením COVIDu 19. Od 10.9.2020 platí povinnost zakrývat si dýchací cesty (nos, ústa) rouškou, šátkem, respirátorem, apod. ve všech vnitřních prostorách budov v celé ČR. 

Více informací