Prohlášení o přístupnosti

Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

PROHLÁŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI SE VZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY:
https://www.spcliberec.cz/

STRUKTURA INFORMACÍ
Struktura informací na stránkách byla vytvořena dle specifikace XHTML 1.0 Transitional a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 2.1). Dodržení uvedených norem by mělo umožnit správné zobrazení obsahu webových stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

STAV SOULADU
Uvedené webové stránky jsou plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

PŘÍSTUPNOST OBSAHU
Na webu jsou informace předkládány též v podobě dokumentů formátu DOC(X), XLS(X) a PDF, a to především z důvodů, že obsahují formátování a typografické prvky, které webový formát (X)HTML nedostatečně podporuje, nebo jsou příliš velké. Uvedené formáty jsou i mnohem vhodnější pro tisk. K prohlížení dokumentů v těchto formátech je možno bezplatně stáhnout Acrobat Reader, Word Viewera XLS Viewer, případně další freewarové varianty. Součástí mnoha webových prohlížečů je komponenta, která slouží k prohlížení uvedených formátů dokumentů.

VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 9. 2021.

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

ZPĚTNÁ VAZBA
Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace má za cíl, aby spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace
Elišky Krásnohorské 921,
Liberec XIV – Ruprechtice, 46014

telefon: +420 724 327 874
e-mail: novakova@spcliberec.cz

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní případně neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE INTERNETOVÝCH STRÁNEK
Tyto stránky provozuje Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace. Internetové stránky technicky zajišťuje společnost Web7master s. r. o.

Správcem veškerého obsahu je Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace, se sídlem Elišky Krásnohorské 921, Liberec XIV – Ruprechtice, 46014. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Provozovatel redakčního systému, společnost Web7master s. r. o., jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického provozovatele

Web7master s. r. o.
Mydlářská 189/3, Liberec 10

telefon: +420 481 120 345
e-mail: info@web7.cz
web: https://www.web7.cz