Speciálně pedagogické centrum (SPC) logopedické a surdopedické je školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem.

Pracovníci SPC poskytují bezplatně standardní poradenské služby klientům, jejich zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, školám a školským zařízením (dle vyhlášky 72/2005 Sb. poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění).

Ve vztahu ke klientům je zaručena ochrana dat a informací. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas klienta, v případě nezletilého klienta, písemný souhlas jeho zákonného zástupce.

Odborný tým SPC tvoří speciální pedagogové – logopedi, speciální pedagogové - surdopedi, psycholog, sociální pracovnice, administrativní pracovnice.
Pracovníci SPC staví na týmové práci, důležitá je mezioborová spolupráce.

Koordinace logopedické péče v Libereckém kraji
Od školního roku 2009/2010 je naše SPC pověřeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Krajským úřadem koordinací k zajištění logopedické péče ve školství pro Liberecký kraj.