Pracovníci SPC:

Iva Vondrušková

spolupracující účetní
tel: 603 497 591

Logopedická sekce SPC:

Odloučené pracoviště SPC:

Surdopedická sekce SPC: