Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením

Vážené kolegyně a kolegové, vážení rodiče.

Ke konci roku 2020 vyšla kniha „Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u  dětí se sluchovým postižením“ (NOVÁKOVÁ, Ivana, Miroslava NOVÁKOVÁ SCHÖFFELOVÁ a  Marína MIKULAJOVÁ, 2020. Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u  dětí se sluchovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7603-184-5.) Hlavní autorka pracuje jako ředitelka logopedického a surdopedického, p.o. Metodika postupně vznikala sbíráním zkušeností z práce s dětmi právě na tomto pracovišti.

Více informací