Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina - Elkonin pro děti se sluchovým postižením

Vážené kolegyně a kolegové,

ráda bych Vás upozornila na seminář, týkající se problematiky čtenářské gramotnosti u dětí se sluchovým postižením. Jedná se o intervenční program pro děti předškolního a mladšího školního věku, který je specificky zaměřen na rozvoj fonematického uvědomování u dětí se sluchovým hendikepem. Vznikl jako modifikace Tréninku jazykových schopností dle D. B. Elkonina. Kurz navazuje na vydanou odbornou publikaci „ Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením“.

Seminář může být přínosný i pro pedagogické pracovníky, vzdělávající žáky s jiným znevýhodněním. Dlouholeté zkušenosti práce s dětmi s problémy v oblasti sluchu a následného rozvoje řeči, shrnuté ve výše jmenované odborné publikaci, přenáší hlavní autorka i kolektiv spolupracovnic úspěšně i do praxe práce s dětmi s jiným znevýhodněním, především v oblasti narušené komunikační schopnosti a potížemi v oblasti nácviku čtení a psaní.

Odkaz na seminář http://elkonin.cz/terminy-kurzu/. Lektorka Mgr. Ivana Nováková pracuje jako ředitelka SPC logopedického a surdopedického v Liberci.

Odborná publikace: NOVÁKOVÁ, Ivana, Miroslava NOVÁKOVÁ SCHÖFFELOVÁ a  Marína MIKULAJOVÁ, 2020. Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u  dětí se sluchovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7603-184-5.

Recenze: https://casopis.aklcr.cz/pdfs/lkl/2020/02/23.pdf