Pozvánka na setkání výchovných poradců škol a školských zařízení nejen Libereckého kraje

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych vás pozvala na první setkání výchovných poradců škol a školských zařízení, ve kterých se vzdělávají klienti SPC logopedického a surdopedického.

 Využili bychom čas k seznámení s naším týmem a konkrétním pracovníkem, který má na starosti určitou část regionu, každý výchovný poradce by poznal pracovníka SPC, na kterého se bude moci obrátit. Část programu bychom věnovali popisu toho, co naše pracoviště nabízí klientům, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým pracovníkům. Vysvětlili bychom rozdíly v náplni práce SPC a práce PPP. Na závěr uvítáme diskuzi k problematickým oblastem.

Setkání se uskuteční 13. 10. 2022 v sále Krajského úřadu Libereckého kraje od 13.00 – 16.00 hodin.

Váš zájem potvrďte, prosím, na email sykackova@spcliberec.cz, do pátku 30.9.2022.

Děkujeme, těšíme se na setkání.
Za SPC Ivana Nováková, ředitelka