Informace o provozu SPC v souvislosti se změnami v nařízených opatřeních souvisejících s onemocněním covid-19.

Od 17. ledna 2022 dochází v ČR ke změnám v opatřeních, které souvisí s onemocněním covid-19.

Žádáme tímto rodiče klientů, případně jiný jejich doprovod k vyšetření nebo k ambulantní péči o následující:

  • přicházejte do SPC zdraví, bez příznaků nachlazení, kašle, teploty (v centru budete podepisovat čestné prohlášení o bezinfekčnosti doprovodu, dítěte a také informaci o tom, že jste vy nebo dítě nebyli v kontaktu s infekční osobou);
  • pokud je doprovod nebo klient v karanténě, vyšetření ani ambulantní péče neproběhne;
  • při vstupu do centra příchozím měříme tělesnou teplotu (bezkontaktním teploměrem);
  • v prostorech centra je k dispozici bezoplachová desinfekce;
  • omezte doprovod klienta na nejnižší možný počet (ideálně jeden člověk);
  • vstup do centra je možný pouze s nasazenou ochranou dýchacích cest na obličeji (respirátor, nanorouška).

V případě, že se nemůžete do SPC dostavit, požádejte o nový termín (kohlova@spcliberec.cz, tel.: 778 536 648).
Děkujeme všem za dodržování těchto opatření, které jsou samozřejmostí i pro zaměstnance centra, v zájmu zajištění zdraví všech příchozích i zaměstnanců.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ OD 17. LEDNA