Provoz SPC v době vyhlášení nouzového stavu v ČR

3.11.2020

Vážení rodiče, klienti a ostatní spolupracující. Provoz našeho SPC není ani v době nouzového stavu přerušen, z hlediska typu poradenské služby však může dojít k částečnému omezení poskytování služeb v oblasti diagnostiky a ambulantní péče o klienty. Práce s dětmi se sluchovým a řečovým hendikepem není v roušce možná a efektivní. Vyšetření  a jeho závěry mohou být negativně ovlivněny tím, že dítě nemá možnost sledovat mluvící ústa lidí (odezírat), mnohem méně rozumí mluvené řeči, případně nerozumí vůbec. Logopedické ambulance jsou s rouškou zcela neefektivní. 

Všechny objednané klienty průběžně kontaktujeme a domlouváme se na dalším postupu. Nové žádosti o poradenskou službu přijímáme rovněž bez omezení, dle typu požadované služby řešíme další postup se zákonným zástupcem telefonicky nebo emailem. 

Pokud poradenská služba v SPC probíhá, je třeba respektovat tato nařízená hygienická a interní opatření:

Přicházejte s dítětem k vyšetření pokud možno přesně na čas, vyhnete se tak kumulaci dalších osob v čekárně. Velmi žádoucí je pouze jedna doprovodná osoba.

Při vstupu na pracoviště je nutné mít zakryté dýchací cesty, použít desinfekci rukou, návleky na obuv, budete požádáni o vyplnění čestného prohlášení o tom, že Vy ani Vaše dítě nevykazujete známky akutního onemocnění a nepřišli jste do styku s osobu nakaženou covid -19. Pracovny i čekárny jsou vybaveny čističkami vzduchu.

Děkujeme za ohleduplnost, přejeem všem pevné zdraví a dostatek optimismu pro překonání všeho, co současná doba přináší.

Ivana Nováková, ředitelka