Provoz SPC v novém školním roce

Zdravíme všechny klienty, rodiče, pedagogické pracovníky a další spolupracující odborníky. Do nového školního roku přejeme všem zejména plné zdraví a vzájemnou radost z plodné spolupráce.

V rámci provozu SPC připomínáme nutnost řídit se opatřeními, která platí v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a šířením COVIDu 19. Od 10.9.2020 platí povinnost zakrývat si dýchací cesty (nos, ústa) rouškou, šátkem, respirátorem, apod. ve všech vnitřních prostorách budov v celé ČR. 

Objednaná vyšetření i ambulantní péče budou na našem pracovišti i nadále probíhat, je třeba opět připravit sebe i dítě na přísnější opatření. Použití roušky bude nutné po celou dobu pobytu v našem centru pro doprovod dítěte. Při vyšetření roušku nemusí mít dítě ani vyšetřující (logopedické vyšetření nebo vyšetření osoby se sluchovým postižením je se zakrytím části obličeje nemožné, zkreslující).

Hygienická opatření, na která se musí rodič i dítě připravit:

  • přicházejte, prosím, co nejpřesněji na čas vyšetření - zamezíte tak setkání s jinými osobami
  • Doprovod dítěte si donese vlastní psací pomůcku k podpisu dokumentů, dítě bude mít svůj penál s psacími potřebami
  • Omezení počtu doprovodu dítěte na jednu osobu
  • Vstup do centra pouze s rouškou, ústenkou, šátkem, zakrývajícími dýchací cesty. 
  • Zákonný zástupce vyplní prohlášení o bezinfekčnosti 
  • Použití desinfekce rukou ihned po vstupu do centra
  • Užití návleků na botu (jsou samonavlékací, bezdotykově navléknutelné)
  • K dispozici jsou jednorázové rukavice

Věříme, že i v těchto nestandartních podmínkách vyšetření Vašeho dítěte proběhne v klidu. Děkujeme za zodpovědný přístup každého z vás.

Za tým SPC Ivana Nováková, ředitelka