Informace pro pedagogy - SPC surdopedické

Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením

Vážené kolegyně a kolegové.

Ke konci roku 2020 vyšla kniha „Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u  dětí se sluchovým postižením“ (NOVÁKOVÁ, Ivana, Miroslava NOVÁKOVÁ SCHÖFFELOVÁ a  Marína MIKULAJOVÁ, 2020. Když dítě vidí, co má slyšet: trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina u  dětí se sluchovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7603-184-5.) Hlavní autorka pracuje jako ředitelka logopedického a surdopedického, p.o. Metodika postupně vznikala sbíráním zkušeností z práce s dětmi právě na tomto pracovišti.

Hlavním tématem publikace je málo probádaná problematika čtenářské gramotnosti u  dětí se sluchovým postižením. V knize je představen intervenční program pro děti předškolního a mladšího školního věku, jež je specificky zaměřený na rozvoj fonematického uvědomování u dětí se SP. Jedná se o intervenční program, který vznikl jako modifikace Tréninku jazykových schopností dle D. B. Elkonina (Mikulajová, Nováková Schöffelová, Tokárová a Dostálová, 2016), a který se jeví u dětí se SP jako velice efektivní.

Na základě publikace je pravidelně vypisován vzdělávací seminář, ve kterém se můžete s metodikou podrobněji seznámit a naučit se s ní pracovat.
(http://www.elkonin.cz/products/trenink-jazykovych-schopnosti-dle-d-b-elkonina-pro-deti-se-sluchovym-postizenim/).
Pro aktuální termín semináře sledujte http://www.elkonin.cz/vzdelavani-odborniku/terminy-kurzu-pro-odborniky/.

 

Recenze – odkaz:
https://casopis.aklcr.cz/pdfs/lkl/2020/02/23.pdf